miniföreläsningar

Vanliga frågor och svar om coachning med positiv psykologi och styrkor

Processen med att öka styrkemedvetenhet och självreflektion är inget man gör på en handvändning. Det kräver tid, engagemang och medvetenhet. Genom att vi jobbar med målsättning kommer vi rikta in processen i den riktning som är önskvärd för dig som klient. Under processen kommer fokus ligga på välbefinnande och den forskning och övningar som finns runt detta ämne. Resultatet av detta fokus kommer också leda till ökning av andra faktorer så som prestation och fysisk sjukdom.

Vi kommer under processens gång fokusera på det positiva och se saker från den positiva sidan. Detta betyder att vi ser negativa aspekter med lösningsfokus, men också att vi tillåter problem att vara där. Vi kommer att jobba med olika styrkor olika mycket och kommer att fokusera på de aspekter som är ger störst effekt över tid, vilket kan innefatta att minska användningen av vissa styrkor.

Styrkor är egenskaper som ändras över tid, med medvetenhet och med övning. Det är också därför vi jobbar med att medvetandegöra, använda och reflektera över tid. Det är också viktigt att förstå att användning av styrkor kan vara både för mycket och för lite. Coachens mål är att vägleda klienten i en optimal användning av styrkor, och andra kunskaper som denna har och får. Alla övningar och metoder som används under processens gång är anpassade efter de samtal som du och jag kommer ha. Detta innebär att jag inte på förhand kan ge ut övningar som kommer hjälpa, utan att allt kommer anpassas efter dina intressen och er situation.

Vi kommer inte att fokusera på ”må-bra” faktorer utan processen består i att utveckla dig som individ. Effekterna vi ser är ett resultat av processen i sig och användningen av styrkor. Det finns mycket forskning inom positiv psykologi, styrkor och styrkebaserat arbete, det krävs en hel del tanke och kunskap i att kunna identifiera och utveckla styrkor, både i sig själv och andra.