miniföreläsningar

Psykologisk coachning

Vad är psykologisk coachning?

Psykologisk coachning är coachning av individer med hjälp av psykologiska metoder. Alla metoder och tillvägagångssätt är beprövade i enighet med forskningens etiska och praktiska riktlinjer.
I denna korta text vill jag ge dig som är nyfiken några länkar som berättar mer om effekter och metoder.

2014 gjorde försäkringskassan i Göteborg en satsning där de lät några av sina anställda bli coachade av studenter vid högskolan i Skövde. Läs hela artikeln här: Artikel i GP

För er som vill veta om mer om själva coachningen och vad en psykologisk coach kan så finns det att läsa på: Framtid.se och Högskolan i Skövde, kognitiv neurovetenkap

I psykologisk coachning används en samtalsmetodik som kallas motiverande samtal. För den som är mer intresserad om denna metodik finns det på: Folkhälsomyndigheten

Profecta arbetar med drivkrafter som finns inom individer, så kallade styrkor. För den som vill läsa mer finns information på Viame samt Strengthsprofile

Profecta erbjuder coachning för både medarbetare och chefer, i alla delar av arbetet och livet.