Om Profecta

Företagspresentation

Profecta är ett evidensbaserad företag som använder sig av ny forskning inom området positiv psykologi. Positiv psykologi är en gren som fokuserar på det som får människorna att vara som bäst. Genom att fokusera på de aspekter av varje individ som får denna att både må som bäst och prestera på topp kan företaget erhålla effekter som ökad effektivitet, högre omsättning samt lägre personalomsättning och sjukfrånvaro.

Profecta erbjuder kundanpassade lösningar som är optimala för den frågeställning som företaget står inför. Alla metoder är testade i vetenskaplig kontext och det görs alltid före och eftermätningar på relevanta variabler. Genom att använda saker som fungerar på den stora massan sparar man pengar eftersom man vet vad man får. Det finns också fördelar med att följa upp vilka effekter som erhölls av de insatser som är gjorda och man kan då inrikta sig på bara de metoder som är bäst för företaget i en given situation.

Är du intresserad av att veta mer eller att diskutera någon aspekt i ditt företag är du välkommen att kontakta oss för ett möte.

Medarbetare

Samarbete

Är du intresserad av ett samarbete med oss? Kontakta oss för ett förutsättningslös möte över en fika.