Registrera dig för vårt månadsbrev och få konkreta tips till ett bättre arbetsliv!

Följ oss på  Facebook

Företagscoachning

Ökar beslutsförmågan och ger en trygghet inför förändring och kommande arbete
 

Visa mer

Styrkeseminarier och styrkecoachning

Syftar till att öka medventenheten om psykologiska styrkor hos individen och andra i dess omgivning, för att därigenom öka välmånende och effektivtet
 

Visa mer

Övriga tjänster

Utöver styrkebaserat arbete erbjuder Profecta andra delar ur forskningen som kan omsättas genom personlig coachning och i som föreläsningar för större grupper
 

Visa mer
Företagscoaching ger fördelar på flera olika nivåer i organisationen. På ledningsnivå, chefsnivå och arbetslagsnivå har coaching klara fördelar när det kommer till utmaningar som förändringar och till ökad produktion.

Genom att investera i gruppcoaching i företaget får man fördelar som (Källa Miller och Rollnick):

 • Ökad autonomi hos deltagarna, man blir säkrare i sig själv och gruppen
 • Klarare målbild som kan omsättas i alla nivåer av organisationen
 • Handling baserad på inre motivation, vilket ger en lättare förändring
 • Stark grupp baserad på gemenskap och kompletterande kunskaper
 • Mindre övergång mellan före och efter en förändring

Genom forskning följer våra coacher med i förändringsarbetet, från planering till genomförande och uppföljning efter förändringen. Deltagarna på coachingen har i den största meningen kunskapen att genomföra en förändring själva, men är sällan medvetna om sina förmågor. Här kan en coach stötta och stärka den kunskapen som gruppen redan har (Källa: AI).

Styrkebaserat arbete har på senare år fått ett stort fokus. Bland annat har man visat att fokus på att utveckla svagheter sällan ger någon effekt, kostar pengar och tid för både företag och individ. Medan en styrkebaserat approach kan få individer att utvecklas och erhålla fördelar som (källa: Linley):

 • Ökad produktivitet och högre självsäkerhet
 • Ökad kreativitet, energi och livslust
 • Mindre uttagna sjukdagar, och mindre stress
 • Att dessa personer når fler mål
 • Att dessa personer kommer tillbaka från motgångar fortare

Man har också sett att de organisationer som jobbar styrkebaserat har fördelar gentemot de som inte jobbar styrkebaserat i form av (Källa: Capp och Gallup):

 • 12,5 % högre effektivitet hos den anställde
 • 15% lägre personalomsättning
Personlig coaching är en insats som är effektiv om man har ett fåtal individer som av någon anledning har hamnat utanför organisationens ram. Exempel på detta är personer som sprider negativitet, inte gör sitt jobb eller behöver stöd på grund av yttre omständigheter. Genom att fokusera på psykologisk coaching kan man hitta den inre motivationen och få personen att komma tillbaka genom att bygga autonomi, inre motivation och styrkeanvändning.

Föreläsningar är en metod om man vill nå många anställda på kort tid. Profecta erbjuder reflekterande föreläsningar vilket innebär att deltagarna får i stor grad fundera över de saker som presenteras och målet med föreläsningarna är att deltagarna har med sig en klar handlingsplan och gärna redan har påbörjat en förändringsprocess.
Profectas coacher förespråkar serier av kortare föreläsningar eftersom det i andra fall ofta blir en snabb påfyllnad av energi och ingen förändring. Förändring tar tid, reflektion och engagemang vilket också förespråkas när vi designar en föreläsning för just ditt företag och dina mål.

Workshops är en annan metod i vilket man kan omsätta forskning om produktiva medarbetare. Den kan utformas i alla former från heldags-seminarier om hur man använder forskningen för att effektivisera arbetet till en seminarieserie där man gör flera kortare pass med olika reflektiva uppgifter mellan passen. Det senare är bra när man ska implementera en förändring då det ofta måste smältas en massa ny information. Genom denna metod kan man också involvera de anställda i en förändring så dessa behåller en känsla av kontroll genom förändringen.

Jag tycker det har varit riktigt givande att få starta och fullfölja de processer vi gått igenom på våra träffar. Jag har lärt mig mycket om mig själv och fått flera insikter som kommer påverka mitt liv mycket positivt. Det känns som att jag fått verktyg som är konkreta och som kan appliceras i flera situationer vilket är bra. Tack!

— Klient

Värderingar

Hållbarhet

Profecta jobbar hållbart i alla sina led, det innebär hållbar företagsstruktur, hållbara lösningar för kunden och ett hållbart världstänk. Vi tror att vi kan förändra genom att göra små saker, genom att se individen och att ge mer än vad vi tar.

Kommunikation

Profecta jobbar med att stärka personer i sin omgivning genom att vara en förebild. En förebild genom att förmedla medmänsklighet, hopp och glädje. Majoriteten av all kommunikation sker med kroppsspråk och tonläge och för att uppnå detta så behöver man vara närvarande i varje samtal och möte.

Integritet

Profecta har alltid kundens bästa i sinnet och erbjuder därför bara lösningar som är optimala för uppgiften. Det innebär i förlängningen att vi är väldigt medvetna om våra gränser och vilka kompletterande företag som kan vara en bättre lösning.

Kontakta Oss

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Träffa Oss

Vi träffas gärna över en lunch eller ett förutsättningslöst möte i Linköping med omnejd

Skicka ett meddelande

Önskar du komma i kontakt med oss skriftligen så kan du använda formuläret till vänster, så återkommer vi till dig så snart vi kan

Ring och få svar direkt

073 90 17 969