Registrera dig för vårt månadsbrev och få konkreta tips till ett bättre arbetsliv!

Följ oss på  Facebook

Vad gör vi?

Profecta kan med sin bredd och bas i positiv psykologi jobba med att bygga en socialt hållbar arbetsmiljö från fler håll. Dels genom att jobba med individen eller gruppen, dels genom att jobba med ledarutveckling eller grupputveckling. Eller så kan vi vara en helhetsleverantör av socialt hållbar förändring.

Social hållbarhet är alltid en bra investerning. Som avkastning kommer du få en förbättrad arbetsmiljö, medarbetare som mår bättre och har färre sjukdagar och minskade kostnader relaterat till rekrytering och sjukdagar. Vilket leder till förbättrat ekonomiskt resultat

“Att få hjälp att identifiera och arbeta med mina styrkor har verkligen hjälpt mig framåt i min personliga utveckling. Inför coachprocessen satte jag upp två mål, dels att stärka relationen till min omgivning och dels att skapa en känsla av ökad kontroll. Tack vare Kristinas professionella och lyhörda stöd kan jag efter 6 månader stolt bocka av bägge målen. Jag rekommenderar varmt alla som vill investera i sin personliga utveckling att ta hjälp av Kristina!”

— Tobias Widemar

Kristinas coachning har betytt väldigt mycket för mig, både för min personliga utveckling och mitt ledarskap. När jag blickar tillbaka på det året som gått ser jag hur mycket som förändrats hos mig. Den förståelse jag fått för mig själv och att kunna sätta upp tydliga mål har fått mig att må bättre – att kunna acceptera det som är och att se hur mycket jag själv faktiskt kan påverka situationen. Detta har stärkt mig och jag märker att jag är mycket bättre rustad att hantera svackorna i mitt liv.

På det professionella planet ser jag hur mycket mitt ledarskap förändrats. Från att ha känt att jag måste ”övertala” teamet och få min vilja igenom blir jag bättre och bättre på att motivera, skapa intresse och delegera ut ansvar, vilket får effekten att teamet blir mer motiverat och många personliga spänningar släppt.

— Thom Orbelius

“Jag gick Kristinas kurs som en del i women executive program, på munktell science park. Kursen passade som handen i handsken, för både mig och för företaget. Kursens innehåll använder jag idag regelbundet i företaget. “

— Carolina Palmgren

Företagscoachning

Ökar beslutsförmågan och ger en trygghet inför förändring och kommande arbete
 

Visa mer

Styrkeseminarier och styrkecoachning

Syftar till att öka medventenheten om psykologiska styrkor hos individen och andra i dess omgivning, för att därigenom öka välmånende och effektivtet
 

Visa mer

Övriga tjänster

Utöver styrkebaserat arbete erbjuder Profecta andra delar ur forskningen som kan omsättas genom personlig coachning och i som föreläsningar för större grupper
 

Visa mer
Företagscoaching ger fördelar på flera olika nivåer i organisationen. På ledningsnivå, chefsnivå och arbetslagsnivå har coaching klara fördelar när det kommer till utmaningar som förändringar och till ökad produktion.

Genom att investera i gruppcoaching i företaget får man fördelar som (Källa Miller och Rollnick):

 • Ökad autonomi hos deltagarna, man blir säkrare i sig själv och gruppen
 • Klarare målbild som kan omsättas i alla nivåer av organisationen
 • Handling baserad på inre motivation, vilket ger en lättare förändring
 • Stark grupp baserad på gemenskap och kompletterande kunskaper
 • Mindre övergång mellan före och efter en förändring

Genom forskning följer våra coacher med i förändringsarbetet, från planering till genomförande och uppföljning efter förändringen. Deltagarna på coachingen har i den största meningen kunskapen att genomföra en förändring själva, men är sällan medvetna om sina förmågor. Här kan en coach stötta och stärka den kunskapen som gruppen redan har (Källa: AI).

Styrkebaserat arbete har på senare år fått ett stort fokus. Bland annat har man visat att fokus på att utveckla svagheter sällan ger någon effekt, kostar pengar och tid för både företag och individ. Medan en styrkebaserat approach kan få individer att utvecklas och erhålla fördelar som (källa: Linley):

 • Ökad produktivitet och högre självsäkerhet
 • Ökad kreativitet, energi och livslust
 • Mindre uttagna sjukdagar, och mindre stress
 • Att dessa personer når fler mål
 • Att dessa personer kommer tillbaka från motgångar fortare

Man har också sett att de organisationer som jobbar styrkebaserat har fördelar gentemot de som inte jobbar styrkebaserat i form av (Källa: Capp och Gallup):

 • 12,5 % högre effektivitet hos den anställde
 • 15% lägre personalomsättning
Personlig coaching är en insats som är effektiv om man har ett fåtal individer som av någon anledning har hamnat utanför organisationens ram. Exempel på detta är personer som sprider negativitet, inte gör sitt jobb eller behöver stöd på grund av yttre omständigheter. Genom att fokusera på psykologisk coaching kan man hitta den inre motivationen och få personen att komma tillbaka genom att bygga autonomi, inre motivation och styrkeanvändning.

Föreläsningar är en metod om man vill nå många anställda på kort tid. Profecta erbjuder reflekterande föreläsningar vilket innebär att deltagarna får i stor grad fundera över de saker som presenteras och målet med föreläsningarna är att deltagarna har med sig en klar handlingsplan och gärna redan har påbörjat en förändringsprocess.
Profectas coacher förespråkar serier av kortare föreläsningar eftersom det i andra fall ofta blir en snabb påfyllnad av energi och ingen förändring. Förändring tar tid, reflektion och engagemang vilket också förespråkas när vi designar en föreläsning för just ditt företag och dina mål.

Workshops är en annan metod i vilket man kan omsätta forskning om produktiva medarbetare. Den kan utformas i alla former från heldags-seminarier om hur man använder forskningen för att effektivisera arbetet till en seminarieserie där man gör flera kortare pass med olika reflektiva uppgifter mellan passen. Det senare är bra när man ska implementera en förändring då det ofta måste smältas en massa ny information. Genom denna metod kan man också involvera de anställda i en förändring så dessa behåller en känsla av kontroll genom förändringen.

Värderingar

Hållbarhet

Profecta jobbar hållbart i alla sina led, det innebär hållbar företagsstruktur, hållbara lösningar för kunden och ett hållbart världstänk. Vi tror att vi kan förändra genom att göra små saker, genom att se individen och att ge mer än vad vi tar.

Kommunikation

Profecta jobbar med att stärka personer i sin omgivning genom att vara en förebild. En förebild genom att förmedla medmänsklighet, hopp och glädje. Majoriteten av all kommunikation sker med kroppsspråk och tonläge och för att uppnå detta så behöver man vara närvarande i varje samtal och möte.

Integritet

Profecta har alltid kundens bästa i sinnet och erbjuder därför bara lösningar som är optimala för uppgiften. Det innebär i förlängningen att vi är väldigt medvetna om våra gränser och vilka kompletterande företag som kan vara en bättre lösning.

Kontakta Oss

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Träffa Oss

Vi träffas gärna över en lunch eller ett förutsättningslöst möte i Linköping med omnejd

Skicka ett meddelande

Önskar du komma i kontakt med oss skriftligen så kan du använda formuläret till vänster, så återkommer vi till dig så snart vi kan

Skicka ett sms och få svar direkt

073 90 17 969